Theses 

Školní zralost a připravenost dětí na vstup do základní školy Případová studie dětí navštěvujících předškolní kurz – Jana PÁRALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Jana PÁRALOVÁ

Diplomová práce

Školní zralost a připravenost dětí na vstup do základní školy Případová studie dětí navštěvujících předškolní kurz

School maturity and child readiness to enter a primary school. Case study of children attending a preparation for school programme

Anotace: Diplomová práce se zabývala připraveností předškolních dětí na vstup do první třídy základní školy. V teoretické části jsme představili důležité pojmy jako je školní zralost a školní připravenost, ale také ostatní složky, které souvisí s těmito pojmy. V empirické části jsme se zabývali výzkumným šetřením, které se týkalo čtyř chlapců, jež navštěvují předškolní kurz v neziskové organizaci Motýl a v příspěvkové organizaci DDM Domino. Cílem diplomové práce bylo zjistit připravenost předškolních dětí, navštěvujících předškolní kurz, na vstup do první třídy základní školy. Za účelem získání cíle byly u všech chlapců provedeny dvě diagnostiky v určitém časovém rozmezí, které byly mezi sebou následně porovnány. Diagnostiky byly provedeny podle knížky od Brigitte Sindelarové "Předcházíme poruchám učení".

Abstract: The thesis deals with preparedness of pre-school children to start primary school. In a theoretical part we introduced important terms such as school maturity, school preparedness and related concepts. In an empirical part we focused on a research concerning four boys who have attended a pre-school course at a non-profit-organization Motyl, and organization DDM Domino. The goal of the thesis is to determine school preparedness of pre-school children attending the above mentioned course. In order to achieve this aim these four boys participated in two diagnostics (performed in a certain time interval) which were consequently compared. These diagnostics were performed based on the book written by Brigitte Sindelar We avoid learning disabilities.

Klíčová slova: školní zralost, školní připravenost, diagnostika, nezisková organizace, příspěvková organizace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Šárka Káňová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=64727 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

PÁRALOVÁ, Jana. Školní zralost a připravenost dětí na vstup do základní školy Případová studie dětí navštěvujících předškolní kurz. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:28, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz