Bc. Daša Pirková

Diplomová práce

Sociální marketing – obsah, specifika a účinnost – rozbor konkrétních případů

Social marketing - content, specificity and efficiency - analysis of specific cases
Abstract:
Thesis is an analytical study, which deals with social marketing. It clarifies the concept of developing social marketing, specify its advantages and disadvantages, the differences between social and commercial marketing, but it also deals with the ethical aspect. Thesis on the analysis of three specific social campaigns trying to point out the complexity and breadth of the broad thematic links to …více
Abstract:
Práca je analytickou štúdiou, ktorá sa zaoberá problematikou sociálneho marketingu. Bližšie objasňuje vývoj sociálneho marketingu, konkretizuje jeho výhody a nevýhody, rozdiely medzi sociálnym a komerčným marketingom, ale zaoberá sa aj jeho etickou stránkou. Práca sa na rozbore troch konkrétnych sociálnych kampaní snaží poukázať na jeho komplexnosť a širokú tematickú rozsiahlosť v prepojení s rôznymi …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.