Mgr. Pavla Plachá

Disertační práce

Ženy deportované do koncentračního tábora Ravensbrück - vnitřní diferenciace skupiny československých vězeňkyň

Women Deported to the Ravensbrück Concentration Camp - Internal Differentiation of a Group of Czechoslovak Prisoners
Anotace:
Práce se zabývá skupinou československých žen, které prošly v letech 1939–1945 vězněním v centrálním ženském koncentračním táboře nacistického Německa v Ravensbrücku. V první části je nastíněn vývoj oficiální interpretace tohoto tématu v poválečném Československu a to především v souvislosti s jeho instrumentalizací v době komunistického režimu. Práce si všímá též konkrétních aktérek, které se na …více
Abstract:
Die Arbeit befasst sich mit der Gruppe der tschechoslowakischen Frauen, die in den Jahren 1939–1945 im zentralen Frauenkonzentrationslager des nationalsozialistischen Deutschlands in Ravensbrück inhaftiert waren. Im ersten Teil der Studie wird die offizielle Interpretation dieses Themas in der Nachkriegs-Tschechoslowakei vor allem im Zusammenhang mit seiner Instrumentalisierung in der Zeit des kommunistischen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2019
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eDi132

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 7. 2021 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové