Mgr. Pavla Plachá

Doctoral thesis

Ženy deportované do koncentračního tábora Ravensbrück - vnitřní diferenciace skupiny československých vězeňkyň

Women Deported to the Ravensbrück Concentration Camp - Internal Differentiation of a Group of Czechoslovak Prisoners
Abstract:
Práce se zabývá skupinou československých žen, které prošly v letech 1939–1945 vězněním v centrálním ženském koncentračním táboře nacistického Německa v Ravensbrücku. V první části je nastíněn vývoj oficiální interpretace tohoto tématu v poválečném Československu a to především v souvislosti s jeho instrumentalizací v době komunistického režimu. Práce si všímá též konkrétních aktérek, které se na …more
Abstract:
Die Arbeit befasst sich mit der Gruppe der tschechoslowakischen Frauen, die in den Jahren 1939–1945 im zentralen Frauenkonzentrationslager des nationalsozialistischen Deutschlands in Ravensbrück inhaftiert waren. Im ersten Teil der Studie wird die offizielle Interpretation dieses Themas in der Nachkriegs-Tschechoslowakei vor allem im Zusammenhang mit seiner Instrumentalisierung in der Zeit des kommunistischen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2019
  • Supervisor: prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 7. 2021 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové