Soňa RUBÁ

Bakalářská práce

Indicko-pákistánský konflikt: konflikt a spolupráce obou států od roku 1947 do současnosti

Indian-Pakistani conflict: Conflict and cooperation of both states from 1947 to present time
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu období konfliktů a spolupráce mezi Indií a Pákistánem od roku 1947 do současnosti. Jsou zde uvedeny definice konfliktu a spolupráce, poté jednotlivé války a konflikty mezi zeměmi a také oblasti spolupráce. Cílem práce je dokázat, že konflikt a spolupráce mohou koexistovat, ne vždy musí probíhat zcela odděleně.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the analysis of conflict and cooperation between India and Pakistan from 1947 to the present time. There are definitions of conflict and cooperation, then the wars and conflicts between these countries as well as the areas of cooperation. The target of this thesis is to confirm the possibility that conflict and cooperation can coexist paralelly and do not need to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUBÁ, Soňa. Indicko-pákistánský konflikt: konflikt a spolupráce obou států od roku 1947 do současnosti. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia