Bc. Zuzana Schwarzová

Diplomová práce

Režim podzemních vod v okolí dobývacího prostoru Týniště nad Orlicí

Groundwater regime at the mining site Týniště nad Orlicí
Anotace:
Diplomová práce se zabývá režimem podzemních vod v okolí dobývacího prostoru Lípa nad Orlicí III (ložisko Rašovice III). Ložisko je součástí rozsáhlých pleistocenních akumulací řeky Orlice a těžba štěrkopísku zde probíhá nad hladinou podzemní vody. V jihozápadní části ložiska se ovšem uvažuje o rozšíření těžby také pod hladinu podzemní vody. Matematický model proudění podzemní vody byl vytvořen v programu …více
Abstract:
This thesis deals with the groundwater regime at the mining site Lípa nad Orlicí III (deposit Rašovice III). The deposit is a part of the extensive pleistocene accumulation of Orlice River, where mining of gravel is taking place above the water table. In the southwestern part of the deposit, gravel extraction is considered also below the water table. Mathematical groundwater modeling was realized in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta