Theses 

Postavení uchazeče o zaměstnání při zajišťování práva na zaměstnání – Bc. Lenka Můčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lenka Můčková

Bakalářská práce

Postavení uchazeče o zaměstnání při zajišťování práva na zaměstnání

Position of a Job Seeker in Securing of the Right to Employment

Anotace: Bakalářská práce "Postavení uchazeče o zaměstnání při zajišťování práva na zaměstnání" pojednává o fyzických osobách,které mají postavení uchazeče o zaměstnání. Cílem práce je charakterizovat práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání, kdy zmíníme sankce za porušení těchto povinností. Práce se věnuje také poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

Abstract: The bachelor thesis “Position of a Job Seeker in Securing of the Right to Employment” deals with natural persons who are in the positions of job applicants. The aim of the thesis is to characterize the rights and duties of job applicants; moreover it describes the sanctions imposed against the job applicants when they violate their duties. The thesis also gives details on the unemployment benefits an on the benefit amount during retraining.

Klíčová slova: uchazeč o zaměstnání, zaměstnání, úřad práce, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci job applicant, employment, job center, unemployment benefit, retraining benefit

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 16:54, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz