Bc. Veronika Bieliková

Bakalářská práce

Akutní myeloidní leukémie – literární rešerše a praktický podíl na přípravě cytogenetického atlasu chromosomových aberací analýzou dat pacientů z FN Brno.

Acute myeloid leukemia – literary research and taking practical part in making cytological atlas of chromosomal aberrations by analyzing data from patients of Faculty Hospital Brno
Anotace:
Chromosomové aberace hrají jednu z klíčových rolí při vzniku akutní myeloidní leukémie. Jejich vlivem dochází k dysfunkci genů regulující buněčný cyklus, čímž poskytují postiženým buňkám proliferační výhodu nad normálními buňkami hematopoézy. Výsledkem je vznik uniformní populace nefunkčních buněk utlačující fyziologickou krvetvorbu. Teoretická část práce se věnuje popisu diagnostických metod sloužících …více
Abstract:
Chromosomal aberrations play one of the key roles in the formation of acute myeloid leukemia. Their presence in hematopoietic cells cause disruption of genes regulating cell cycle, which gives affected cells proliferative advantage over normal hematopoietic cells. This results in rise of uniform population of unfunctional cells that repress physiological haematopoiesis. Theoretical part of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Šmejkal
  • Oponent: MVDr. Petra Šmuhařová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta