Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.

Master's thesis

Použití finanční analýzy ve vybraném odvětví průmyslu

Application of financial analysis in selected sector of industry
Anotácia:
Pedmtem diplomové práce Použití finanní analýzy ve vybraném odvtví prmyslu je finanní analýza tí eských spoleností podnikajících na trhu mobilních telekomunikací, která má posoudit jejich finanní zdraví. První ást je vnována problematice informací ve finanní analýze používaných, druhá ást popisuje metody a modely finanní analýzy. Dále je provedena finanní analýza tí mobilních operátor nejprve každého …viac
Abstract:
The goal of the submitted thesis: Application of financial analysis in selected sector of industry is financial analysis of three Czech companies participating in mobile telecommunications market, which is aimed to judge their financial health. The first part is dedicated to the problems of information used in financial analysis, the second part describes the methods and models of financial analysis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedúci: Ing. Eva Hamplová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Financial Management