Bc. Andrea Novotná

Diplomová práce

Správní řízení v působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Administrative Proceedings covered by the Office for the Protection of Competition
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o správním řízení v působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Cílem této práce je představit celé spektrum činností Úřadu, jež zahrnuje správní řízení ve věci spojování soutěžitelů, zakázaných dohod, zneužití dominantního postavení, významné tržní síly, koncesí a veřejné podpory. Podrobněji se práce věnuje poslední oblasti činnosti Úřadu, a sice veřejným zakázkám …více
Abstract:
This thesis deals with the administrative proceedings covered by the Office for the Protection of Competition. The aim of this paper is to introduce the whole spectrum of administrative proceedings, which covers mergers, dominance and vertical agreements, cartels, market power, concessions and state aid. The last area of administrative proceedings covered by the Office for the Protection of Competition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta