Nela VÁCLAVÍKOVÁ

Bakalářská práce

Opatření sociální práce proti domácímu násilí: Analýza odborných článku v časopise Sociální práce v období 2003-2021

Social work response to domestic violence: Analysis of academic papers in the Social work journal published in the period of 2003-2021
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou opatření sociální práce proti domácímu násilí. Cílem bakalářské práce je zodpovězení výzkumné otázky a následné popsání problematiky opatření proti domácímu násilí v oblasti sociální práce. Výzkumná otázka zní následovně: "Jak se vyvíjela odborná debata o opatřeních sociální práce proti domácímu násilí?" Jedná se o analýzu odborných textů a následnou sumarizace. Smyslem …více
Abstract:
This thesis deals with the problematic of social work measures against domestic violence. The aim of this thesis is to answer the research question and then describe the problematic of measures against domestic violence in the sphere of social work. The research question is: How has the academic debate on social work measures against domestic violence evolved?" This is an analysis of academic texts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Kupka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCLAVÍKOVÁ, Nela. Opatření sociální práce proti domácímu násilí: Analýza odborných článku v časopise Sociální práce v období 2003-2021. Ostrava, 2023. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií