Nela VÁCLAVÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Opatření sociální práce proti domácímu násilí: Analýza odborných článku v časopise Sociální práce v období 2003-2021

Social work response to domestic violence: Analysis of academic papers in the Social work journal published in the period of 2003-2021
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou opatření sociální práce proti domácímu násilí. Cílem bakalářské práce je zodpovězení výzkumné otázky a následné popsání problematiky opatření proti domácímu násilí v oblasti sociální práce. Výzkumná otázka zní následovně: "Jak se vyvíjela odborná debata o opatřeních sociální práce proti domácímu násilí?" Jedná se o analýzu odborných textů a následnou sumarizace. Smyslem …more
Abstract:
This thesis deals with the problematic of social work measures against domestic violence. The aim of this thesis is to answer the research question and then describe the problematic of measures against domestic violence in the sphere of social work. The research question is: How has the academic debate on social work measures against domestic violence evolved?" This is an analysis of academic texts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2023
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petr Kupka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÁCLAVÍKOVÁ, Nela. Opatření sociální práce proti domácímu násilí: Analýza odborných článku v časopise Sociální práce v období 2003-2021. Ostrava, 2023. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií