Alžbeta JANDOVÁ

Diplomová práce

Státní zástupce v trestním řízení

Public Prosecutor in Criminal Procedure
Anotace:
Osoba štátneho zástupcu zohráva v trestnom konaní významnú úlohu. Ako jeden zo subjektov tohto procesu, má i on v jeho priebehu k dispozícii rovnako množstvo procesných oprávnení a povinností. Skutočnosť, že štátny zástupca v tomto konaní zastupuje vlastne štát a celú spoločnosť, však odráža špeciálny charakter jeho pôsobnosti. Preto sa táto práca zameriava predovšetkým na tie špecifiká v činnosti …více
Abstract:
The state attorney represents a relevant role in criminal procedure. As one of the subjects of this procedure, he has many procedural rights and duties to use, too. The fact of representing the interests of a state and a society is reflected in a special character of his function. Therefore this dissertation is focused on the particularities in the activity of the state attorney that express his position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANDOVÁ, Alžbeta. Státní zástupce v trestním řízení. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.