Bc. et Bc. David Cafourek

Master's thesis

Daňová kontrola a právo na spravedlivý proces

Tax Inspection and the Right to Fair Trial
Abstract:
Předmětem diplomové práce je střet institutu daňové kontroly s právem na spravedlivý proces jakožto univerzálním ústavním právem. Cílem práce je potvrzení či vyvrácení hlavní hypotézy, že daňová kontrola je právně regulována natolik úplným, jasným a srozumitelným způsobem, který nezavdává k tomu, aby v jejím průběhu docházelo k porušení práva na spravedlivý proces. Autor vycházel při psaní práce především …more
Abstract:
The Thesis is focused on conflict between the tax audit and the right to a fair trial as a universal constitutional right. The main aim of the Thesis is to confirm or refute a main hypothesis, which is that the tax audit is legally regulated in sufficiently complete, clear and understandable manner which does not give the means to violation of the right to a fair trial during the execution of the tax …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta