Miroslava Rimská

Bakalářská práce

Porovnanie vývoja miery nezamestnanosti v Českej republike a Slovenskej Republike

Srovnání vývoje míry nezaměstnanosti v České republice a Slovenské republice.
Anotace:
Bakalářská práce porovnává míru nezaměstnanosti v České republice a Slovenské republice v letech 2007 - 2016. Práce analyzuje jednak celkovou míru nezaměstnanosti, dlouhodobou míru nezaměstnanosti, ale také míry nezaměstnanosti podle vybraných skupin obyvatelstva, ať už podle věku, pohlaví, nebo vzdělání. Následně se zabývá příčinami vývoje a faktory, které nejvíce ovlivnily pozorovaný jev, ať už v …více
Abstract:
The goal of this Bachelor thesis is the comparison of the unemployment rate in Czech Republic and Slovak republic between 2007 and 2016. The paper will compare the overall rate of unemployment, long term unemployment rate but also unemployment rate according to the certain groups of populations based on age, gender and education. Moreover, the reasons behind the evolution of the situation and factors …více
Abstract:
Bakalárska práca porovnáva mieru nezamestnanosti v Českej republike a Slovenskej republike v rokoch 2007 - 2016. Práca analyzuje jednak celkovú mieru nezamestnanosti, dlhodobú mieru nezamestnanosti, ale taktiež miery nezamestnanosti podľa vybraných skupín obyvateľstva, či už podľa veku, pohlavia, alebo vzdelania. Následne sa zaoberá príčinami vývoja a faktormi, ktoré najviac ovplyvnili pozorovaný jav …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Tomáš Pavelka
  • Oponent: Petr Adámek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69609

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management