Miroslava Rimská

Bachelor's thesis

Porovnanie vývoja miery nezamestnanosti v Českej republike a Slovenskej Republike

Srovnání vývoje míry nezaměstnanosti v České republice a Slovenské republice.
Abstract:
Bakalářská práce porovnává míru nezaměstnanosti v České republice a Slovenské republice v letech 2007 - 2016. Práce analyzuje jednak celkovou míru nezaměstnanosti, dlouhodobou míru nezaměstnanosti, ale také míry nezaměstnanosti podle vybraných skupin obyvatelstva, ať už podle věku, pohlaví, nebo vzdělání. Následně se zabývá příčinami vývoje a faktory, které nejvíce ovlivnily pozorovaný jev, ať už v …more
Abstract:
The goal of this Bachelor thesis is the comparison of the unemployment rate in Czech Republic and Slovak republic between 2007 and 2016. The paper will compare the overall rate of unemployment, long term unemployment rate but also unemployment rate according to the certain groups of populations based on age, gender and education. Moreover, the reasons behind the evolution of the situation and factors …more
Abstract:
Bakalárska práca porovnáva mieru nezamestnanosti v Českej republike a Slovenskej republike v rokoch 2007 - 2016. Práca analyzuje jednak celkovú mieru nezamestnanosti, dlhodobú mieru nezamestnanosti, ale taktiež miery nezamestnanosti podľa vybraných skupín obyvateľstva, či už podľa veku, pohlavia, alebo vzdelania. Následne sa zaoberá príčinami vývoja a faktormi, ktoré najviac ovplyvnili pozorovaný jav …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2017
  • Supervisor: Tomáš Pavelka
  • Reader: Petr Adámek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69609