Barbora Příhodová

Bakalářská práce

Strategie financování nestátní neziskové organizace Klokánek Hostivice

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování nestátních neziskových organizací, konkrétně Fondu ohrožených dětí Klokánek. Zaměřuje se na vymezení a typologii daného sektoru, rozebírá formy jejího financování, způsoby a metody zajišťování potřebných zdrojů pro fungování a naplňování cílů organizace. Praktická část se soustředí na Klokánek Hostivice, její strategii rozvoje a v návaznosti …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a problem of financing in non- profit organizations, concretely Fund of endangered children Klokanek. It´s aimed at delimitation and typology of this sector. The thesis analyzes forms of it´s financing, methods of hedging sources which are needed for working and filling up the targets. Practical part is focused on Klokanek Hostivice and it´s strategy of progress and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/56lle7/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku