Barbora Příhodová

Bachelor's thesis

Strategie financování nestátní neziskové organizace Klokánek Hostivice

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování nestátních neziskových organizací, konkrétně Fondu ohrožených dětí Klokánek. Zaměřuje se na vymezení a typologii daného sektoru, rozebírá formy jejího financování, způsoby a metody zajišťování potřebných zdrojů pro fungování a naplňování cílů organizace. Praktická část se soustředí na Klokánek Hostivice, její strategii rozvoje a v návaznosti …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with a problem of financing in non- profit organizations, concretely Fund of endangered children Klokanek. It´s aimed at delimitation and typology of this sector. The thesis analyzes forms of it´s financing, methods of hedging sources which are needed for working and filling up the targets. Practical part is focused on Klokanek Hostivice and it´s strategy of progress and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 2. 2017

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty