Jan URBÁNEK

Bakalářská práce

Problematika umírání nemocných

Issue of dying of the sick people
Anotace:
Tématem práce je ?Problematika umírání nemocných?. Práce shrnuje dostupné teoretické poznatky, které se zabývají péčí o umírající, vymezuje a definuje pojem umírání a smrt, popisuje domácí i tzv. institucionální model umírání, zabývá se lékařskou a ošetřovatelskou etikou a právními předpisy, nastiňuje jednotlivé formy thanatologické péče, zmiňuje problematiku eutanázie a dystanázie a shrnuje základní …více
Abstract:
Abstract The topic of this thesis is ?Issue of dying of the sick people?. The thesis summarizes available theoretical knowledge concerning care of the dying, specifies and defines the terms ?dying? and ?death?. It describes home and institutionalised model of dying and concerns itself with medical and nursing ethics and legal directives. It also introduces individual forms of thanatological care, mentions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Alena Miličová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBÁNEK, Jan. Problematika umírání nemocných. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Ústav zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústav zdravotnických studií