Veronika KRETKOVÁ

Diplomová práce

Etický kodex učitele na 1. stupni ZŠ - mezinárodní komparace

Teachers code of ethics in primary education: the international comparation
Anotace:
Cílem mé práce je zjistit zájem o jednotný etický kodex učitele základní školy v České republice. Poté komparovat etické kodexy, které mají svůj etický kodex jakožto interní dokument, a hledat společné kategorie. Teoretická část diplomové práce pojednává o profesní etice a profesních hodnotách. Dále se věnuji etickým kodexům v ČR. Výzkumná část se zabývá porovnáním etických kodexů, které si stanovily …více
Abstract:
The aim of my work is to find out the interest in a uniform code of ethics of a primary school teacher in the Czech Republic. Then compare the codes of ethics, which have their own code of ethics as an internal document, and look for common categories. The theoretical part of the thesis deals with professional ethics and professional values. I also deal with ethical codes in the Czech Republic. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRETKOVÁ, Veronika. Etický kodex učitele na 1. stupni ZŠ - mezinárodní komparace. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol