Bc. Kristýna Navrátilová

Bakalářská práce

"The peace that death allows me is not mine": Representing Corpses in Three Early Seventeenth-Century Tragedies

"The peace that death allows me is not mine": Representing Corpses in Three Early Seventeenth-Century Tragedies
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat několik znázornění mrtvol v třech hrách ze sedmnáctého století: The Second Maiden’s Tragedy od Thomase Middletona, The Wonder of Women od Johna Marstona a The Tragedy of Hoffman od Henryho Chettla s ohledem na historické souvislosti, praktiky a názory té doby. Tato práce ukazuje, že mrtvoly v dramatu raného novověku mají různorodé funkce. Tato práce předkládá informace …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze several representations of corpses in three early seventeenth-century tragedies: The Second Maiden’s Tragedy by Thomas Middleton, The Wonder of Women by John Marston and The Tragedy of Hoffman by Henry Chettle with regard to historical context, practices, and beliefs at the time. This thesis demonstrates that corpses in early modern drama have various roles. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Mikyšková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.