Bc. Kristýna Navrátilová

Bachelor's thesis

"The peace that death allows me is not mine": Representing Corpses in Three Early Seventeenth-Century Tragedies

"The peace that death allows me is not mine": Representing Corpses in Three Early Seventeenth-Century Tragedies
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat několik znázornění mrtvol v třech hrách ze sedmnáctého století: The Second Maiden’s Tragedy od Thomase Middletona, The Wonder of Women od Johna Marstona a The Tragedy of Hoffman od Henryho Chettla s ohledem na historické souvislosti, praktiky a názory té doby. Tato práce ukazuje, že mrtvoly v dramatu raného novověku mají různorodé funkce. Tato práce předkládá informace …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze several representations of corpses in three early seventeenth-century tragedies: The Second Maiden’s Tragedy by Thomas Middleton, The Wonder of Women by John Marston and The Tragedy of Hoffman by Henry Chettle with regard to historical context, practices, and beliefs at the time. This thesis demonstrates that corpses in early modern drama have various roles. The …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Anna Mikyšková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.