Bc. Michaela Štrajtová, DiS.

Bakalářská práce

Podnikatelské klima v cestovním ruchu

Tourism Barometer
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce "Podnikatelské klima v cestovním ruchu" je, na základě anketního šetření, analýza a zhodnocení podnikatelského klimatu v oblasti cestovního ruchu na jižní Moravě. První část této práce zahrnuje zevrubný a obecný úvod do problematiky podnikání v oblasti cestovního ruchu včetně ekonomického významu jeho podpory pro růst konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with the climate in tourist business. An analysis and an evaluation of the atmosphere were made using a public inquiry. The first (theoretical) part includes the general introduction of business questions in tourist industry including economic meaning, its support and growth for higher competitive advantage and sustainable develepment of not only individual regions but also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta