Vlastimil Šemora

Bachelor's thesis

Analýza efektivního řízení čistého pracovního kapitálu ve firmě Frujo, a. s.

Analysis of Effective Managing Nett Working Capital in the Company Frujo, a. s.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou efektivního řízení čistého pracovního kapitálu firmy Frujo a. s. V teoretické části je charakterizován čistý pracovní kapitál a jeho složky spolu s jejich ukazateli efektivnosti. Praktická část je zaměřena na charakteristiku firmy Frujo a. s., SWOT analýzu a složení její majetkové a finanční struktury. Dále je zkoumán celkový čistý pracovní kapitál podniku a sledování …more
Abstract:
Bachelor thesis is aimed on the analysis of net working capital management in Frujo a.s. In the theoretical part is described net working capital with its components and effectiveness. Content of practical part is created by basic description of Frujo, SWOT analysis, and property and finance structure. As next is examined total net working capital, tracking of its development and analysis of its components …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016
Accessible from:: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šemora, Vlastimil. Analýza efektivního řízení čistého pracovního kapitálu ve firmě Frujo, a. s. . Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Accounting and Taxes

Theses on a related topic