Vlastimil Šemora

Bakalářská práce

Analýza efektivního řízení čistého pracovního kapitálu ve firmě Frujo, a. s.

Analysis of Effective Managing Nett Working Capital in the Company Frujo, a. s.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou efektivního řízení čistého pracovního kapitálu firmy Frujo a. s. V teoretické části je charakterizován čistý pracovní kapitál a jeho složky spolu s jejich ukazateli efektivnosti. Praktická část je zaměřena na charakteristiku firmy Frujo a. s., SWOT analýzu a složení její majetkové a finanční struktury. Dále je zkoumán celkový čistý pracovní kapitál podniku a sledování …více
Abstract:
Bachelor thesis is aimed on the analysis of net working capital management in Frujo a.s. In the theoretical part is described net working capital with its components and effectiveness. Content of practical part is created by basic description of Frujo, SWOT analysis, and property and finance structure. As next is examined total net working capital, tracking of its development and analysis of its components …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šemora, Vlastimil. Analýza efektivního řízení čistého pracovního kapitálu ve firmě Frujo, a. s. . Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně

Práce na příbuzné téma