Bc. Silvie Zouharová

Diplomová práce

Statistické metody pro hodnocení výskytu nežádoucích příhod u pacientů léčených pro zánětlivá autoimunitní onemocnění kloubů

Statistical methods for adverse events analysis in treatment of inflammatory autoimmune joint disease
Anotace:
Práce je souhrnem statistických metod využívaných pro analýzu výskytu nežádoucích příhod u pacientů trpících zánětlivým autoimunitním onemocněním kloubů. Data pro praktickou část pochází z registru ATTRA, který se zabývá hodnocením průběhu a výsledku biologické léčby u těchto pacientů. V praktické části dochází k aplikaci vybraných metod na onemocnění ankylozující spondylitidu. Vybrané metody spadají …více
Abstract:
The thesis is a summary of statistical methods for the analysis of the incidence of adverse events in patients with autoimmune inflammatory joint diseases. The data for analysis was from ATTRA registry, which deals with evaluation of course and results of biological treatment. In the practical part, selected methods are applied to ankylosing spondylitis. The selected methods fall into areas of survival …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.