Jan KAŇKA

Bakalářská práce

Analýza dopadu energetického průmyslu na životní prostředí

An analysis of the energetic industry impact to the environment
Anotace:
Práce se zabývá analýzou dopadu energetického průmyslu na životní prostředí. Obsahem práce je základní seznámení s energetickým průmyslem a životním prostředím. Výstupem je několik pedagogických nástrojů, které se dají použít při výuce dané problematiky. Pedagogické nástroje jsou vytvořeny pro druhý stupeň základní školy a střední školu. Pro zábavnější formu výuky daného tématu obsahuje práce také …více
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the environmental impact of the energy industry. The content of the thesis is a basic introduction to the energy industry and the environment. The output is several pedagogical tools that can be used in teaching the subject. The pedagogical tools are designed for the second level of primary school and secondary school. For a more entertaining form of teaching the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Aichinger, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŇKA, Jan. Analýza dopadu energetického průmyslu na životní prostředí. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/