Bc. David Kyzlink

Diplomová práce

Nedostatky primárních způsobů provedení daňové exekuce v praxi

Shortcomings of the Primary Ways of Tax Execution in Practice
Anotace:
Kardinálním cílem práce je potvrzení, či vyvrácení hypotézy, že nedostatky platné právní úpravy nařízení daňové exekuce provedené primárními způsoby (se subsidiární aplikací občanského soudního řádu) jsou - i přes své možné zneužití – přiměřeným prostředkem k ochraně celospolečenských zájmů. S ohledem na výsledek validity hypotézy autor poukáže na případné mezery ve shora uvedené právní úpravě a vyjádří …více
Abstract:
The principal aim of the thesis is confirmation or refutation hypothesis that good law insufficiencies of an order to execute tax execution by primary modes (with subsidiary application civil procedure code) are – despote of possible misuse – adequate medium to protection whole-societal interests. Author refers to prospective gaps in the legislation and expresses prospective suggestions and recommnedations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2017
  • Vedoucí: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma