Bc. Jakub Dvořák

Bakalářská práce

The Canterville Ghost by Oscar Wilde - překlad a analýza

The Canterville Ghost by Oscar Wilde - Translation and Analysis
Anotace:
Tato práce se zabývá překladem a porovnáním dvou verzí překladu stejného zdrojového textu. Poukazuje na to, jak rozdílnost obou překladů, které vznikly s odstupem 50 let, může ovlivnit čtenářův zážitek. Je rozdělená do tří částí. Analytická část předkládá a rozebírá základní aspekty překladatelské práce, přibližuje roli humoru v překladu a dotýká se podstaty teorie lexikální ekvivalence. Stručně se …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the matter of translation and comparison of two translations of the same source text. It aims to point out how differences in these two translations, separated by fifty years, can affect one’s reading experience. This paper is divided into three parts. The analytical part introduces basic principles of translation to the reader, presents the role of humor in translation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání