Kristýna MAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Hrad, předhradí a jeho bezprostřední ekonomické zázemí

Castle, bailey and its immediate economic background - Castle Zvěřinec.
Anotace:
V rámci této práce byl na lokalitě proveden nedestruktivní výzkum, který měl doplnit dosavadní informace o hradě. Hradní areál byl fotograficky zdokumentován a byly popsány veškeré zachované terénní relikty.Po provedení geodetického zaměření, které do té doby nebylo realizováno, mohl být vytvořen vrstevnicový plán a 3D model hradního areálu. Díky těmto novým zobrazením je možné zpřesnit naše představy …více
Abstract:
As part of this work was carried out on site non-destructive research, which should complement the existing information about the castle. The castle was photographically documented and have been described in any field preserved relics. After the geodetic survey, which had not been realized, could be created contour plan and 3D model of the castle. These new display can refine our ideas about the original …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Identifikátor: 42166

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Hložek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŘÍKOVÁ, Kristýna. Hrad, předhradí a jeho bezprostřední ekonomické zázemí. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická