Michal ŠICHTANC

Bachelor's thesis

Fundraising občanského sdružení Zdravotní klaun na internetu

Online Fundraising of Non-governmental Organization Zdravotní Klaun
Abstract:
Cílem práce je zpracovat možnosti využití internetu k fundraisingu neziskových organizací. Teoretická část obsahuje základní dělení fundraisingu, úvod do online fundraisingu, využití internetu k fundraisingu a platební metody. Praktická část se věnuje představení občanské-ho sdružení Zdravotní klaun, jehož online fundraising je podroben analýze. Na základě výsledků obou částí práce je vypracováno doporučení …more
Abstract:
The goal of this work is to analyse the possibilities of using the Internet for non-profit or-ganizations? fundraising. The theoretical part includes basic summary of fundraising, an introduction to online fundraising, usage of Internet for fundraising and payment methods. The practical part introduces civic association Zdravotní klaun, whose online fundraising is analysed. Based on the work?s both …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013
Accessible from:: 25. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠICHTANC, Michal. Fundraising občanského sdružení Zdravotní klaun na internetu. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications