Michal ŠICHTANC

Bachelor's thesis

Fundraising občanského sdružení Zdravotní klaun na internetu

Online Fundraising of Non-governmental Organization Zdravotní Klaun
Anotácia:
Cílem práce je zpracovat možnosti využití internetu k fundraisingu neziskových organizací. Teoretická část obsahuje základní dělení fundraisingu, úvod do online fundraisingu, využití internetu k fundraisingu a platební metody. Praktická část se věnuje představení občanské-ho sdružení Zdravotní klaun, jehož online fundraising je podroben analýze. Na základě výsledků obou částí práce je vypracováno doporučení …viac
Abstract:
The goal of this work is to analyse the possibilities of using the Internet for non-profit or-ganizations? fundraising. The theoretical part includes basic summary of fundraising, an introduction to online fundraising, usage of Internet for fundraising and payment methods. The practical part introduces civic association Zdravotní klaun, whose online fundraising is analysed. Based on the work?s both …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zverejniť od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠICHTANC, Michal. Fundraising občanského sdružení Zdravotní klaun na internetu. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Marketing Communications