Bc. Lucia Tomešková

Master's thesis

Testování slabé formy efektivnosti vybraného kapitálového trhu

Tests of weak form of effective market hypothesis on a selected market
Abstract:
The theme of this diploma thesis is testing the weak form of the efficiency of a selected capital market. The efficient market hypothesis has been discussed for many years and has its supporters, but also opponents. This thesis seeks to determine the theoretical grounds on which the efficient market hypothesis is based and to virtually explore the effectiveness of specific capital markets. The aim …viac
Abstract:
Predmetom tejto diplomovej práce je testovanie slabej formy efektívnosti vybraného kapitálového trhu. Teória efektívnych trhov je diskutovanou teóriou po mnoho rokov a má svojich zástancov, ale aj odporcov. Táto diplomová práca sa snaží vymedziť teoretické východiská, na ktorých je teória efektívnych trhov založená a prakticky preskúmať efektívnosť konkrétnych kapitálových trhov. Cieľom práce je zistiť …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta