Bc. Miroslav Štolfa

Bachelor's thesis

Možnosti celogenomové amplifikace a její využití v genetice člověka

Whole genome amplification and it's application in human genetics
Abstract:
DNA je v mnoha případech limitující zdroj pro molekulární analýzy. Celogenomová amplifikace se nabízí jako užitečná metoda analýzy malého množství DNA, dokonce i degradované DNA. Tato metoda je založená na technice amplifikace co největšího množství genomové DNA, přičemž je kladen důraz na celkový výnos, věrohodnost amplifikované DNA ve srovnání s templátovou DNA, kompletní nezkreslené pokrytí genomu …more
Abstract:
DNA is in many cases limiting resource for molecular analysis. Whole genome amplification could be usefull method of analysis of small quantity of DNA, even degraded DNA. This method is based on technique to amplify as much amount of genome DNA as it is possible. Whole genome characteristics of importace are: maximum yield, complete unbiased coverage of the genome, accuracy of amplification and simple …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2012
  • Supervisor: RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta