Bc. Miroslav Štolfa

Bachelor's thesis

Možnosti celogenomové amplifikace a její využití v genetice člověka

Whole genome amplification and it's application in human genetics
Anotácia:
DNA je v mnoha případech limitující zdroj pro molekulární analýzy. Celogenomová amplifikace se nabízí jako užitečná metoda analýzy malého množství DNA, dokonce i degradované DNA. Tato metoda je založená na technice amplifikace co největšího množství genomové DNA, přičemž je kladen důraz na celkový výnos, věrohodnost amplifikované DNA ve srovnání s templátovou DNA, kompletní nezkreslené pokrytí genomu …viac
Abstract:
DNA is in many cases limiting resource for molecular analysis. Whole genome amplification could be usefull method of analysis of small quantity of DNA, even degraded DNA. This method is based on technique to amplify as much amount of genome DNA as it is possible. Whole genome characteristics of importace are: maximum yield, complete unbiased coverage of the genome, accuracy of amplification and simple …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2012
  • Vedúci: RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta