Tomáš Dvorský

Diplomová práce

Koncepce návrhu rybniční hráze v povodí olešenského potoka

Conception of pond dam project in basin of olesenka's creek
Abstract:
Diplomová práce řeší návrh víceúčelové hospodářské nádrže, která by měla přispět ke zvýšení retence vody v krajině, stabilizaci mikroklimatu a částečnému mírnění hydrologických extrémů. Zároveň by tato nádrž měla přispět i k ochraně proti vodní erozi, ke zlepšení jakosti vod a ke zvýšení biologické i rekreační hodnoty krajiny.Návrh víceúčelové hospodářské nádrže je podložen výkresy:•Situace – viz příloha …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Vojtěch Václavík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava