Bc. Hana Mottlová, DiS.

Bakalářská práce

Dětská prostituce jako téma pro primárně preventivní programy

Child prostitution as a subject for primary prevention programs
Anotace:
Diplomová práce má za cíl analyzovat problematiku dětské prostituce na tuzemských základních školách. V teoretických kapitolách jsou zpracovány současné poznatky o této problematice, etiologie a její současný stav jak ve světě tak i v České republice. Prostor je věnován především i její prevenci. V aplikační části jsem se snažila vytvořit modul, kterým by bylo možné zapojit téma dětské prostituce do …více
Abstract:
This thesis aims to analyze the issue of child prostitution at local primary schools. The theoretical chapters process current knowledge of this issue, etiology, and its current status as in the world so in the Czech Republic. The space is devoted to its prevention. In the application part, I tried to create a module, that could involve issue of child prostitution into established minimum preventive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta