Bc. Yana Bilun

Bakalářská práce

Prvky strategického konceptu "Blue Ocean Strategy" v českém podnikání

Elements of Strategic Concept "Blue Ocean Strategy" in Czech Entrepreneurship
Anotace:
Předmětem předložené bakalářské práce "Prvky strategického konceptu Blue Ocean Strategy" je celkově věnována analýze malých a středních podniků v České republice. První část je za-měřena na popis otázky strategického řízení, zejména na využívání strategického konceptu "Blue Ocean Strategy". Druhá část práce popisuje případy společností využívajících strategic-kého konceptu "Blue Ocean Strategy" v české …více
Abstract:
The submitted thesis “Elements of Strategic Concept Blue Ocean Strategy” is generally de-voted to the analysis of small and medium enterprises in Czech Republic. The first part is focused on describing the issues of strategic management, in particular the involvement of the strategic concept of „Blue Ocean Strategy“. The second part of the thesis describes the cases of companies using the strategic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Karel Preuss, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaromír Řezáč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management malého a středního podnikání