Bc. Miroslav Čopko

Diplomová práce

Komunikačná politika ako nástroj predaja a získavania konkurenčnej výhody vo vybranej banke

Communications policy as a selling tool and gain a competitive advantage
Abstract:
Čopko, Miroslav, Bc.: Communication policy as a selling tool and gain a competitive advantage. [Master Thesis], College of Banking Prague, foreign university Banska Bystrica. Department of finance, accounting and insurance. Supervisor: Doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD. Year of defence: 2013. Number of pages: 79. Master thesis examines the communication policy as a selling tool and gaining competitive advantages …více
Abstract:
Čopko, Miroslav, Bc.: Komunikačná politika ako nástroj predaja a získavania konkurenčnej výhody vo vybranej banke. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 79. Diplomová práca skúma komunikačnú politiku ako nástroj predaja …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance