Theses 

Srovnávací studie proveditelnosti informačních systému pro nakládání s utajovanými informacemi do stupně utajení důvěrné v oblasti informačně - technologické a ekonomické. – Bc. Hana HULIČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana HULIČOVÁ

Diplomová práce

Srovnávací studie proveditelnosti informačních systému pro nakládání s utajovanými informacemi do stupně utajení důvěrné v oblasti informačně - technologické a ekonomické.

Comparative study of feasibility of information systems handling classified information up to the CONFIDENTIAL level in the area of information-technological and economical.

Anotace: Diplomová práce se zabývá návrhem a srovnávací studií proveditelnosti informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi do stupně utajení důvěrné v oblasti informačně technologické a ekonomické (tj. ekonomické a finanční analýze).

Abstract: This thesis deals with the design of a comparative study of the feasibility of an information system handling classified information up to the Confidebtial level in the information-technological and economic area (i.e. economical and financial analysis).

Klíčová slova: Studie proveditelnosti, informační systém, utajované informace, fyzická bezpečnost, personální bezpečnost, administrativní bezpečnost, lidské zdroje, průmyslová bezpečnost, bezpečnost IS, bezpečnostní dokumentace, analýza rizik, ekonomická analýza, finanční analýza, náklady, investiční náklady, provozní náklady.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36866 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

HULIČOVÁ, Hana. Srovnávací studie proveditelnosti informačních systému pro nakládání s utajovanými informacemi do stupně utajení důvěrné v oblasti informačně - technologické a ekonomické.. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 05:53, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz