Mgr. Iva Janoušová

Bakalářská práce

Využití dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka v septimě v návaznosti na RVP G

Use of drama in teaching English in septima class following RVP G
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dramatickou výchovou jako efektivní vyučovací metodou na střední škole. Teoretická část je věnována postavení dramatické výchovy v současném kurikulu středních škol. V práci je uvedeno několik dramatických technik vhodných pro rozvoj jazykových znalostí a dovedností studentů. Tato část též charakterizuje věkovou skupinu dospívajících studentů a věnuje se rozdílům jejich studijních …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with drama as an efficient teaching method at secondary school. The theoretical part dwells on the position of drama in the contemporary curriculum at secondary schools. The thesis also presents various drama techniques suitable for developing learners' knowledge and productive and receptive skills in the foreign language. Furthermore, this part describes characteristic features …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta