Anežka MARKOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti využití pomůcky Daflex na vadné držení těla dětí staršího školního věku

Possibilities of using Daflex for teenagers with faulty body posture
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití cvičební pomůcky Daflex ve fyzioterapii dětí staršího školního věku, jimž bylo diagnostikováno vadné držení těla. Zdravotní a rehabilitační pomůcka Daflex je originální cvičební pomůcka, která byla patentována v ČR v roce 2012. S diagnózou vadného držení těla se u dětí můžeme setkat poměrně často. Právě u této věkové skupiny dochází k rozvoji potíží …více
Anotace:
ál pro studenty fyzioterapie i fyzioterapeuty v klinické praxi.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the possibilities of the use of an exercise equipment called Daflex in physiotherapy of older school age children who have been diagnosed with a faulty posture. Daflex is a unique rehabilitation exercise tool that was patented in the Czech republic in 2012. The diagnosis of faulty posture of children we can see quite often. There are many development difficulties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Marek Zeman, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Anežka. Možnosti využití pomůcky Daflex na vadné držení těla dětí staršího školního věku. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 57h200 57h200/2
2. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2018
Bulanova, L.
3. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.