Antonín Týmal

Diplomová práce

Tvorba autorské inscenace.

Creation of Authorial Project

Anotace:
Ve své diplomové práci vychází autor především z osobních zkušeností, získanýchběhem práce na různých autorských projektech. V první kapitole autor popisuje,jak vnímá autorství a autorský přístup k tvorbě inscenace, poté rozebírá procestvorby autorské loutkové inscenace Jules jednou jeden Verne. Hledáproblematické části tvorby, možná řešení a výhodnější postupy a srovnává jes jinými inscenacemi, na …více
Abstract:
This thesis is based on author's personal experiences, acquired during theprocess of creation of different authorial projects. In the first chapter, the authordescribes a way, he understands authorship and authorial mindset of creation,then he analyse the process of creation of authorial puppet performance Onceupon a Verne. He's finding problematic parts of creation, solutions and moreconvenient methods …více
 

Klíčová slova

autorské představení

Klíčová slova

loutka pro vícevodičů

Klíčová slova

projekce (psychologie)

Klíčová slova

kolektivní kreativita

Klíčová slova

loutky

Klíčová slova

autorské divadlo
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2016
  • Vedoucí: Jiří HAVELKA
  • Oponent: Tomáš MĚCHÁČEK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 10. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Herectví alternativního a loutkového divadla

Práce na příbuzné téma