Mgr. Lucie Beranová

Diplomová práce

Vhodnost přímé volby prezidenta republiky v ústavním systému České republiky

Suitability of the Direct Presidential Election in the Constitutional System of the Czech Republik
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vhodností zavedení přímé volby prezidenta v ústavním systému České republiky. Za tím účelem vymezuje rozdíly mezi parlamentní, prezidentskou a poloprezidentskou formou vlády, komparuje s relevantními ústavními systémy, a vymezuje pravomoci a postavení současného českého prezidenta. Součástí diplomové práce je i shrnutí právní úpravy přímé volby prezidenta a samotného průběhu …více
Abstract:
Thesis deals with suitability of implementing direct presidential election to Czech constitutional system. For this purpose thesis defines differences among parliamentary, presidential and semi-presidential forms of government, compares with relevant constitutional systems, and sums up powers and status of recent Czech president. The part of the thesis is also summary of legislation concerning direct …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta