Bc. Jitka DUFKOVÁ

Diplomová práce

Podpora komunikace u dospělých osob s mentálním postižením ve Spolusetkávání Přerov, z.ú.

Communication support for adults with intellectual disabilities in Spolusetkávání Přerov, z.ú.
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena na teoretický rámec a praktickou část. Cílem diplomové práce bylo navrhnout, otestovat a zanalyzovat pět komunikačních pomůcek. V teoretickém rámci jsou vymezeny kapitoly jako mentální postižení, komunikace osob s mentálním postižením, podpora komunikace a popis denního stacionáře Spolusetkávání Přerov.z.ú.. Na ni navazuje praktická část, kde jsou popsány jednotlivé individuální …více
Abstract:
The thesis is divided into a theoretical framework and a practical part. The purpose of the diploma thesis was to design, test and analyze five communication aids. In the theoretical framework, chapters are defined as mental disabilities, communication of people with mental disabilities, communication support and a description of the daily co-operative Spolusetkávání Přerov.z.ú. It is followed by a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Monika Kunhartová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUFKOVÁ, Jitka. Podpora komunikace u dospělých osob s mentálním postižením ve Spolusetkávání Přerov, z.ú.. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 57pij2 57pij2/2
21. 6. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
21. 6. 2018
Marklová, E.
22. 6. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.