Bc. Barbora Poledná

Diplomová práce

Elektronická média a jejich vliv na životní styl a hodnotovou orientaci jedince

Electronic media and their impact on a lifestyle and value system orientation of a human individual
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou elektronických médií a jejich vlivem na životní styl a hodnotové orientace jedince. Vymezuje pojmy dospělost a stáří, a také se zaměřuje na psychický a sociálně - psychický vývoj osobnosti. Popisuje kulturu, hodnotové orientace a životní styl. Praktická část je zaměřena na průzkumné šetření, ve kterém byly osloveny dvě věkové skupiny respondentů, na základě jejich …více
Abstract:
This thesis deals with electronic media and their impact on a lifestyle and value system orientation of a human individual. It defines the concept of adulthood and age also try to describe mental and socially – mental evolution of personality. It also describes culture, value orientation and lifestyle. The practical part is focused on the research, where were asked two age groups and based on their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní