Jakub Lojkásek

Diplomová práce

Hyperbolické prostory a vizualizace grafu

Hyperbolic Space and Graph Visualization
Anotace:
Tato diplomová práce popisuje vizualizaci rozsáhlých grafů v hyperbolickém prostoru. Věnuje se modifikaci již existujících algoritmů pro vizualizaci grafu hyperbolickým prostorem. Je navrženo řešení implementace pro rozmístění vrcholů grafu v hyperbolickém prostoru za využití modelů pro vizualizaci hyperbolických prostorů a prostorového promítání. Mimo teorie o hyperbolickém prostoru se práce zabývá …více
Abstract:
This thesis describes the visualization of large graphs in hyperbolic space. This thesis shows modification of existing algorithms for graph visualization by hyperbolic space. There is proposed solution of implementation for layout graph vertices in hyperbolic space using models for visualizing in hyperbolic space and spatial projection. In addition to the theory of hyperbolic space, this work deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Jan Martinovič
  • Oponent: Pavla Dráždilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma

Všechny práce