Bc. Josef Jireček

Bakalářská práce

Dopady COVID-19 na regionální politiku a rozvoj vybraného regionu

Impacts of COVID-19 on the regional policy and development of the selected region
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá dopady pandemie COVID-19 na fungování regionu a regionálního rozvoje v Pardubickém kraji. Práce si klade za cíl porovnat období před a po vypuknutí pandemie koronaviru v průmyslových odvětvích a cestovním ruchu a sledovat odlišnosti. Cíl práce byl dosáhnut pomocí analýzy sekundárních dat, kde došlo k analýze dostupných ukazatelů v průmyslu a cestovním ruchu Pardubického kraje …více
Abstract:
The bachelor thesis examines the effects of the COVID-19 pandemic on the functioning of the region and regional development in the Pardubice region. The work aims to compare the period before and after the outbreak of the coronavirus pandemic in industry and tourism and to monitor the differences. The aim of the work was achieved through the analysis of secondary data, where the analysis of available …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2022
  • Vedoucí: RNDr. Jakub Trojan, MSc
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kubíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Sociální geografie