Helena DLOUHÁ

Bakalářská práce

Motivy pohanství v české literární tvorbě 10. - 12. století

Heathenism Motives in Czech Literary Works of 10th to 12th Century
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá studiem motivů pohanství v české literární tvorbě 10. až 12. století. Motivy byly čerpány z nejstarších českých legend o václavských, ludmilských, vojtěšských a Kosmovy Kroniky Čechů. První okruh motivů vypovídá o příchodu předků do země; další o institutu soudců a postupném budování panovnické moci; další samostatný okruh byl vymezen pro hadačky a vědmy, nejstarší známé …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the study of Pagan signs in the Czech literary work in the 10th to 12th century. The signs were drawn mainly from the oldest Czech legends about St. Wenceslas /Crescente fide, Legend of Grumpold, 1. Old Church Slavonic Legend of St. Wenceslas/, and from the Legend of Kristián, Fuit Legend of Ludmila and also a bit from the legends telling about St. Vojtech / Est locus, Nascitur …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2012
Zveřejnit od: 7. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Novotný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DLOUHÁ, Helena. Motivy pohanství v české literární tvorbě 10. - 12. století. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma