Mgr. Iveta Cehelská

Diplomová práce

Doporučená školní četba pro 2. stupeň ZŠ jako možná spolupráce mezi knihovníky a pedagogy

Required reading for middle school as a way of collaboration between librarians and teachers
Anotace:
Diplomová práce Doporučená školní četba pro 2. stupeň ZŠ jako možná spolupráce mezi knihovníky a pedagogy zkoumá doporučenou četbu a zjišťuje, zda je tato metoda stále pedagogy používaná, jak je koncipovaná a zda dochází při tvorbě seznamů doporučené četby ke spolupráci pedagogů a knihovníků. Práce je rozdělena do dvou částí. Část teoretická se zaměřuje na základní pojmy a roli rodiny, školy a knihovny …více
Abstract:
Thesis Recommended reading for middle school as a possibility of collaboration between librarians and teachers explores recommended reading, with the purpose of discovering to what extent is this method still used by the middle school teachers, how it’s devised, and whether or not there’s any collaboration between teachers and librarians. This thesis is divided into two sections. Theoretical part aims …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/f045o/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 8. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Marek Timko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michaela Mrázová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Knihovnictví / Veřejné knihovny komunitního typu